W dzisiejszych czasach brak tożsamości, autorytetów i właściwych wzorców do naśladowania jest szczególnym zagrożeniem dla młodych ludzi. Poszukując miłości i akceptacji, często padają ofiarą jej alternatyw i niewłaściwych wyobrażeń. Liderzy grupy, Kasia i Mariusz, są ludźmi, których Pan Jezus wyrwał kiedyś z głębokiej ciemności odrzucenia, narkotyków i porażki. Odważnie i bezkompromisowo zachęcają młodych ludzi do bliskiej relacji z Bogiem i własnym życiem oraz ustami  świadczą, że chrześcijaństwo jest wspaniałą, pełną wyzwań i pasji przygodą.

Grupa organizuje wspólne spotkania, posiłki, wyjazdy i obozy, których celem jest integracja, współpraca i kształtowanie dojrzałości. Pokazują młodzieży wartość bezinteresownej służby, która nie szuka własnej korzyści, ale promuje akceptację, uczynność i przebaczającą miłość.