Nasze pociechy także mają swoje miejsce i swój czas. Dla najmłodszych dzieci i maluchów są przygotowywane i organizowane gry oraz edukacyjne zabawy, tematyczne zajęcia i wspólne spotkania. Osoby prowadzące zajęcia pracują z dziećmi zawodowo, posiadają odpowiednie kwalifikacje i praktyczne doświadczenie w tej trudnej i odpowiedzialnej służbie. Wartym uwagi i ciekawym rozwiązaniem jest aktywny udział i zaangażowanie rodziców przy organizacji spotkań i zajęć.

Celem spotkań jest promowanie chrześcijańskiego modelu rodziny i wychowania na zasadach opisanych w Piśmie Świętym. Przez rozmaite gry, zabawy i wspólne działania dzieci są zachęcane do współpracy, pomagania sobie nawzajem, a także są uczone szacunku dla innych.

Zajęcia odbywają się w dobranych wiekowo grupach w każdą niedzielę w czasie nabożeństw (oprócz miesięcy lipca i sierpnia, gdy szkółka jest zawieszona z powodu przerwy wakacyjnej).