Grupa wzrostu i ewangelizacji

Grupa ma na sercu ewangelizację poprzez relacje i uczynki. Podczas spotkań jest uwielbienie Boga, modlitwa, rozważanie Pisma Świętego oraz dzielenie się osobistymi przeżyciami z Bogiem. Od czasu do czasu organizowane są wspólne wyjścia i akcje ewangelizacyjne, których celem jest przybliżenie osoby Jezusa Chrystusa i Jego miłości poprzez praktyczne działania, takie jak: organizowanie posiłków i ciepłych napojów dla osób ubogich i z marginesu społecznego, rozdawanie darmowych egzemplarzy Pisma Świętego oraz modlitwę i zachętę do zmiany życia.

Osoby, które uczęszczają na grupę to głównie studenci, ale również osoby około 30 roku życia.