Grupa biznesowa

Celem grupy jest położenie i umocnienie fundamentów na prawdzie Słowa Bożego dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Podczas spotkań  rozważa się to,  co Pismo Święte mówi na temat zarządzania finansami, o etyce i jakości pracy oraz o stosunku chrześcijanina do pieniędzy. Poruszane są bardzo praktyczne sprawy, związane z rozwagą i planowaniem, zarządzaniem własnym budżetem oraz wyjściem z długów. Grupa również koncentruje się na szukaniu Bożego prowadzenia na drodze biznesu oraz wzajemnym wspieraniu się modlitwą, zachętą i korektą.