Grupa Seniorów

W naszej wspólnocie osoby starsze są otoczone szczególnym szacunkiem i czcią. Posiadają życiową mądrość, dystans i cierpliwość, a ich życie jest zachętą dla młodszych pokoleń. Pismo Święte podkreśla wartość starszych i dojrzalszych osób w życiu społeczności, lokalnych kościołów, a nawet narodów.

Spotkania grupy seniorów koncentrują się wokół zachęty, wsparcia i wzajemnej opieki. Członkowie grupy rozważają Pismo Święte, dzielą się swoimi spostrzeżeniami i świadectwami działania Boga, a na spotkaniach jest czas na uwielbienie poprzez muzykę, śpiew i modlitwę. Osoby starsze (także samotne) uczestniczące w spotkaniach mogą liczyć na akceptację, miłość i praktyczną pomoc w modlitwie i nie tylko.