Grupa wzrostu i modlitwy

Kościół to miejsce wzrostu, wzajemnych relacji i opieki. To między innymi spotkania modlitewne i wspólne uwielbienie Boga poprzez muzykę, dziękczynienie i opowiadanie o Jego działaniu. Grupa prowadzona przez Izę i Michała postawiła sobie za cel szukanie obecności Bożej i Jego dróg poprzez umacnianie i budowanie więzi pomiędzy osobami uczęszczającymi na spotkania; przez wspólną modlitwę i dzielenie się tym, w jaki sposób Bóg odpowiada i zaspokaja potrzeby ludzi. Na grupę docierają zarówno małżeństwa, jak i single.