Niniejszy dział poświęcony jest  działalności Centrum Chrześcijańskiego Kanaan  na zewnątrz. Staramy się być aktywni w niesieniu pomocy potrzebującym, w głoszeniu ewangelii o Jezusie Chrystusie, w służbie nauczania oraz wspierania i budowania lokalnych kościołów.  Zapraszamy do zapoznania się z naszymi służbami  misyjnymi i działalnością.