„Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście.” (Ew. Mateusza 25:34- 40)

W roku 2007 rozpoczęliśmy współpracę z Domem Opieki w Wiązowie. Jest to przede wszystkim opieka duchowa nad mieszkańcami domu – osobami starszymi i niepełnosprawnymi fizycznie, którym głosimy Słowo Boże i z którymi  po prostu przebywamy  i rozmawiamy. Modlimy się o Dom, jego mieszkańców i pracowników, o zdrowie, o bieżące potrzeby, o moc Ducha Świętego, znaki i cuda, o przebudzenie duchowe. Staramy się również pomagać w praktyczny sposób, m.in. organizujemy spotkania świąteczne, przygotowujemy paczki, a także wspieramy ośrodek  materialnie. Wielu podopiecznych  przyzwyczaiło się do naszych wizyt i bardzo na nie czekają. Cieszymy się, że możemy wypełniać słowa Jezusa i okazywać miłość tym, którzy tak bardzo jej potrzebują. Widzimy też, jak pozytywny wpływ ma to na nas samych. Odwiedzamy dom w Wiązowie dwa razy w miesiącu, w soboty. Jeżeli chciałbyś dołączyć do naszej grupy, skontaktuj się z naszym biurem.

Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za służbę misyjną  w Wiązowie są Janusz i Teresa Pisulowie (kontakt przez biuro kościoła)