„Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat”  Jk 1,27

Początki fundacji Kairos sięgają 2001 roku.  Wszystko zaczęło się od spontanicznego wsparcia Domu Małego Dziecka w Jaworze, które stało się inspiracją do dalszych przedsięwzięć charytatywnych, a w efekcie do formalnej rejestracji działalności.Od czasu powstania fundacja mocno się rozwinęła. Kluczowym obszarem stało się wspieranie dzieci i młodzieży z domów dziecka i środowisk patologicznych tak, aby umożliwić im odpowiedni rozwój i zdobycie wykształcenia, które ułatwi im start w dorosłe życie i zminimalizuje ryzyko wykluczenia społecznego. Służą temu zarówno projekty edukacyjne, w ramach których organizujemy m.in. kursy maturalne, zajęcia wyrównawcze, warsztaty twórcze oraz opieka nad grupą tzw. „usamodzielnianych”, czyli wchodzącej w dorosłe życie młodzieży z domów dziecka i z rodzin ubogich lub patologicznych.

W szczególny sposób rozwija się współpraca z rodzinnymi domami dziecka, których podopieczni uczestniczą w wielu realizowanych przez nas projektach.Pomagamy również tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Jako fundacja aktywnie współpracujemy z instytucjami rządowymi, samorządowymi, kulturalnymi czy innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Od roku 2004 fundacja jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego i jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku. Jeżeli Twoje serce porusza los tych, którzy sami nie potrafią poradzić sobie z trudnościami życiowymi, zgłoś się do nas. Możesz uczestniczyć w tym, co robimy, jako wolontariusz, możesz zostać również sponsorem naszych działań.

Kontakt: Krystyna Rybotycka,

e-mail:krystyna.rybotycka@gmail.com  tel.: 501 026 468

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej informacji: www.fundacjakairos.org

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku Ta wersja programu umożliwia
przekazywanie 1% wyłącznie na Fundację KAIROS.
Nie ma możliwości wyboru innej organizacji OPP.

Nasz nr KRS: 0000214806

Przekazując nam jeden procent podatku pomożesz poprzez następujące działania:

 • usamodzielnianie, czyli pomoc w starcie życiowym wychowankom domów dziecka rozpoczynającym dorosłe życie, (pomożesz w nauce, wyposażeniu mieszkania i stałej opiece).
 • wakacje edukacyjno – wychowawcze dla dzieci ubogich z rodzin patologicznych,
 • korepetycje dające podopiecznym domów dziecka i rodzin zastępczych szansę na normalne życie,
 • prezenty świąteczne dla naszych podopiecznych w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy.

Przekazując nam 1 procent podatku wesprzesz:

 • dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz ze środowisk patologicznych i rodzin ubogich,
 • osoby starsze, pozbawione opieki, niepełnosprawne i niedostosowane społecznie,
 • ludzi ubogich, samotnych i opuszczonych

1% podatku mogą przekazać ( również przez e-deklaracje ) poniżej odpowiednie pity :

 • ryczałtowcy – PIT28
 • przedsiębiorcy – PIT36
 • przedsiębiorcy-liniowcy – PIT36L
 • pracownicy – PIT37
 • inwestorzy giełdowi – PIT38
 • osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT39

Wszystkie dostępne deklaracje: PIT-37,  PIT-28 , PIT-36 , PIT-36L , PIT-38 , PIT-39 , PIT/B , D , 2K , O , Z , ZG , PIT-28/A , PIT-28/B , NIP-7 , ZAP-3 (dawniej NIP-3).