Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana.” (Ew. Łukasza 4:18-21).

W Centrum Chrześcijańskim Kanaan funkcjonuje poradnictwo duchowe, w ramach którego pomagamy osobom potrzebującym pomocy i wsparcia duchowego. Jezus nakazał swoim uczniom, aby wyrzucali złe duchy i uzdrawiali każdą chorobę (Ew. Mateusza 10:1; Ew. Łukasza 9:1; Ew. Marka 6:7-13). Do obydwu z tych zadań podchodził, jak do zwykłych czynności, które są integralną częścią ogłaszanego przez niego nadchodzącego Królestwa Bożego. Chcemy wypełnić wolę Jezusa i tak, jak Jezus -  chcemy służyć potrzebującym, okazując im miłość i współczucie. Pragniemy nieść uzdrowienie emocjonalne ludziom złamanym i uzdrowienie fizyczne tym, którzy chorują i cierpią.

  • uczymy ufać i wierzyć Bogu
  • modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie
  • uczymy, że przeszłość ani teraźniejszość nie musi decydować o przyszłości
  • uczymy przyjmowania nowego sposobu myślenia w oparciu o Pismo Święte
  • pokazujemy i eliminujemy fałszywe przekonania
  • uczymy budowania tożsamości na fundamentach Pisma Świętego
  • dzielimy się Ewangelią

Z osobami usługującymi można się spotkać w każdą środę i poniedziałek w godz. 17:00 – 18.30. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie poradni jest pani Monika Jarek.