Ebenezer

„Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi! Torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami!” (Księga Izajasza 62,10)

Służba Ebenezer działająca przy CCh Kanaan jest częścią międzynarodowej fundacji chrześcijańskiej o nazwie „Ebenezer Emergency Fund International” z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Działalność fundacji to pomoc narodowi wybranemu w powrocie do Izraela.

Krótki film o działalności Operacji Exodus:

Historia EEFI rozpoczęła sie w 1982 roku, kiedy Bóg powołał szwajcarskiego biznesmena Gustava Schellera do realizacji swojego planu sprowadzenia Żydów z powrotem do Izraela. Słowo Pana mówiło o sprowadzeniu ludzi z „kraju północnego”, co oznaczało wówczas głównie tereny byłego Związku Radzieckiego.

Jedną z gałęzi EEFI jest bezpośrednio służba Operacja Exodus, której wizję można wyrazić poprzez następujące słowa: „Operacja Exodus jest instrumentem Pana w pomocy i zachęcaniu Żydów do powrotu do Izraela z ziem północy i ze wszystkich narodów oraz ogłaszania celów Królestwa Bożego związanych z ich powrotem.” Wizja ta jest wypełniana poprzez bezpośrednią i praktyczną pomoc w organizacji transportu osób wyjeżdżających do Izraela – załatwianiu niezbędnych dokumentów emigracyjnych, finansowaniu i kupowaniu biletów, transportowaniu bagażu itp.

Druga gałąź działalności to pomoc humanitarna Ebenezer Aid Fund, obejmująca przede wszystkim tereny dawnego ZSRR oraz Afryki. Od roku 2006 działa też biuro w Jerozolimie zajmujące się wspieraniem „olim”- żydowskich imigrantów przybywający do Izraela – po przyjeździe i osiedleniu się w Izraelu.

Fundacja EEFI powstała w 1991 roku i dotychczas pomogła ponad 120 tysiącom osób w dokonaniu „aliji”, czyli powrotu do swojej ziemi – Izraela.

Głównym zadaniem służby Ebenezer w Polsce jest tworzenie sieci osób modlących się o Fundację – co 2 miesiące jest rozsyłany (m.in. pocztą elektroniczną) list modlitewny , w którym zamieszczane są intencje z ponad 30 państw, lecz głównie z baz na terenie byłego ZSRR. Co kwartał można otrzymywać kolorowy biuletyn informacyjny z Wielkiej Brytanii (tylko w języku angielskim) opisujący najciekawsze wydarzenia. W Polsce wydrukowano trzy biuletyny 16-stronicowe będące tłumaczeniem ważniejszych biuletynów angielskich. Ostatni dotyczy wydania „lato 2008″ i opisuje m. in. 60-letnią historię Państwa Izrael.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji nt. działalności służby Ebenezer w Polsce i na świecie lub chcesz zaangażować się w naszą działalność, zadzwoń lub napisz: tel. (0048) 71 – 33 233 76, e-mail:  ebenezer@kanaan.org.pl  lub ebenezerps@orange.pl .

Adres oficjalnej strony internetowej:  www.operation-exodus.org

Z przyjemnością złożymy wizytę w kościele, który chciałby zapoznać się bliżej z działalnością fundacji. Na cele służby można wpłacać ofiary, które umożliwiają m.in. finansowanie kosztów kserowania i rozsyłania listów modlitewnych (każdy list zawiera około 5 – 8 str A4). Środki są też bezpośrednio wsparciem emigracji olim.

Ofiary na Służbę Ebenezer można wpłacać na konto CCh Kanaan:

Centrum Chrześcijańskie Kanaan we Wrocławiu, ul. Sępia 2/6, 53-143 Wrocław konto: BOŚ S.A. O/Wrocław nr: 53 1540 1030 2001 7754 3666 0001, koniecznie z dopiskiem „Ofiara na Służbę Ebenezer”