Służba „Słowo Wiary” pomaga tym wszystkim, którzy pragną wzrastać na swojej drodze z Bogiem oraz bliżej poznać osobę Jezusa Chrystusa jako Pana, Króla i Zbawiciela. Powołując tę służbę, pragniemy przybliżyć wszystkim wierzącym osobę Ducha Świętego oraz pomóc im dojść do miejsca powołania i funkcjonowania w dziewięciu darach łaski opisanych w  2 List do Koryntian 12, 8-10. Naszą misją jest:

  • Zanieść „Słowo Wiary” do lokalnych kościołów oraz chrześcijańskich misji w Polsce i na Ukrainie.
  • Pomóc wierzącym rozpoznać i dojść do służby w ich osobistym obdarowaniu i powołaniu.
  • Pomóc liderom oraz przywódcom lokalnych kościołów w ich osobistym wzroście oraz rozwoju społeczności, które prowadzą.
  • Pomóc w zrozumieniu i przywróceniu służby pięciu urzędów (List do Efezjan 4,11) w Ciele Chrystusa w Polsce i na Ukrainie.
  • Rozpoznać, wspierać i rozwijać dary pięciu służb, którymi Jezus obdarował swój Kościół (Efezjan. 4,11).
  • Wyposażać powołane przez Boga sługi do służby w Jego Królestwie.

Naszą wizją są wierzący, którzy posługują w darach Ducha Świętego i mocy Bożej, oraz prowadzą zwycięskie życie w Chrystusie.
Wzrastające lokalne kościoły, które szkolą uczniów Chrystusa oraz manifestują i zakładają w mocy Boże Królestwo na ziemi.

Możesz mieć swój udział w wypełnieniu tej misji i wizji – przyłącz się!

Możesz być części tego dzieła wiary, do którego powołał nas Pan. Możesz je wspierać swoją modlitwą, pracą i finansami. Razem możemy dokonać więcej. Pomóżmy innym poznać naszego Pana i Jego moc. Działanie w jedności to większa efektywność i większy wpływ. Nasz wspólny wysiłek i ofiarność przynoszą coraz więcej owoców w postaci rozszerzania Bożego Królestwa w Polsce i na Ukrainie oraz staje się zapleczem wsparcia, pomocy i wyposażenia dla wierzących w lokalnych kościołach.

Budujmy dalej to dzieło wiary oraz zdążajmy razem do celu, do którego zostaliśmy powołani.

Pastorzy Ewa i Bolesław Paliwoda

Więcej informacji - http://www.slowowiary.org.pl/