Dlaczego grupy?

W 12. rozdziale I Listu do Koryntian Paweł pisze o Kościele, który jest ciałem Chrystusa. My jesteśmy członkami tego Ciała. Wobec tego musimy pamiętać o tym, że bycie częścią Kościoła jako ciała oznacza życie w relacji z innymi jego członkami. Nie można być częścią Kościoła żyjąc postawą obserwatora, stojąc z boku, bez głębszych relacji: „Nie może więc oko powiedzieć do ręki: Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: Nie potrzebuję was (…) Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie” (1 List do Koryntian 12:21-25).

Trudno jednak budować głębokie relacje jedynie w oparciu o spotkania na niedzielnych nabożeństwach. Dobrą okazją do tworzenia takich więzi są natomiast małe grupy, tzw. grupy dzielenia. Są one miejscem, gdzie poza wspólną modlitwą i czytaniem Słowa, spędza się także czas na dzieleniu się świadectwami, problemami i radościami.

Małe grupy prowadzone są przez liderów, którzy czuwają nad duchowym wzrostem ich członków, dbają o porządek dyskusji na spotkaniach, otaczają modlitwą każdą osobę w grupie. Spotkania odbywają się regularnie, np. raz na dwa tygodnie.

Grupa dzielenia jest miejscem wzrostu. Miejscem, w którym zaczynamy brać odpowiedzialność za swoje życie, ponieważ mamy być świadectwem dla innych, ale też miejscem, gdzie możemy otwarcie wyznać, że z czymś sobie nie radzimy, że gdzieś upadamy. Możemy poprosić o wsparcie i modlitwę. Na spotkaniach małej grupy możemy zadawać pytania i wyrażać wątpliwości. Wspólnie poszukujemy odpowiedzi zawartych w Bożym Słowie. Konfrontujemy swoje życie z tym, co mówi Biblia. Dzielimy troski i radości i mamy o siebie nawzajem staranie.

Poza regularnymi spotkaniami w ramach małych grup często organizowane są wspólne wyjazdy, pikniki, wspólne oglądanie filmów, a nawet mecze piłkarskie czy zwykła kolacja we wspólnym gronie. Relacje, które buduje się dzięki tym spotkaniom, są trwałe, bo oparte na najlepszym fundamencie. Tak, jak życie tętni w ciele człowieka, tak Życie ma tętnić w Ciele Chrystusa, jakim jest kościół. Nie można być chrześcijaninem i stać z boku, ponieważ chrześcijaństwo oparte jest na relacjach.

Podstawą działania małej grupy jest budowanie jedności opartej na Jezusie. Nasz Pan w swojej Arcykapłańskiej modlitwie powiedział do Ojca: „[Proszę] i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (Ew. Jana 17:20-21).

Pamiętajmy – nikt z nas nie jest doskonały, ale wszyscy chcemy wzrastać. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, chcesz poświęcić czas na poznawanie Pana i dzielenie się Słowem z innymi, szukasz głębokich relacji z chrześcijanami i prawdziwej radości z przebywania z ludźmi, skontaktuj się z biurem naszego kościoła.