Uległe serce

Bolesław Paliwoda - 10 kwietnia 2011

Napominanie

Piotr Probierz - 27 marca 2012

Łaska inaczej

Piotr Probierz - 6 marca 2011

Stawanie w prawdzie

Janusz Pisula - 13 lutego 2011

Przylgnij do Pana

Monika Jarek - 6 lutego 2011

Życie dla wieczności – koniec postu

Bolesław Paliwoda - 23 stycznia 2011

Odstępstwo od Boga cz.II

Bolesław Paliwoda - 16 stycznia 2011

Odstępstwo od Boga cz.I

Bolesław Paliwoda - 9 stycznia 2011

Pokuta

Bolesław Paliwoda - 9 stycznia 2011

Modlitwa pokutna kościoła

Bolesław Paliwoda - 7 stycznia 2011