Pod koniec lat osiemdziesiątych Pan przemówił do obecnego pastora Kościoła, Bolesława Paliwody słowem:  ,,Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było zamieszkać.” (Iz 58,12)

Jesienią 1995 roku pastor wraz z żoną odebrali słowo od Boga: „Zbierz moje rozproszone owce”. Nie wiedzieli wtedy, że właśnie zaczynają budować kościół lokalny. Pierwsze spotkanie kościoła odbyło się w Centrum Sztuki „Impart” przy ulicy Mazowieckiej we Wrocławiu jesienią 1995 roku. Przez pierwszy rok funkcjonowaliśmy jako Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Kanaan”, a od 10 października 1996 już jako prawnie zarejestrowany w Polsce – Apostolski Kościół Wolnych Chrześcijan „Kanaan”.

W grudniu 2003, w związku z prowadzeniem coraz szerszej działalności, nazwa kościoła została zmieniona na Centrum Chrześcijańskie Kanaan. Dobra współpraca z lokalnym Zborem Zielonoświątkowym zaowocowała stałym miejscem spotkań w budynku Kościoła Zielonoświątkowego przy ulicy Sępiej 2-6. W tym miejscu znajduje się również biuro kościoła, odbywają się  spotkania oraz funkcjonuje poradnictwo duchowe.

Organizujemy również szkolenia na temat biblijnych podstaw posługi uzdrowienia i uwolnienia oraz konferencje o różnej tematyce. Będziemy o nich informować na bieżąco.

Zorganizowaliśmy 4 ogólnopolskie konferencje:

  • Budowa kościoła nowotestamentowego;
  • Konferencja z udziałem Grahama Cooka;
  • Odbudowa Domu Pana – część I i II.

Jako Kanaan dzięki tym wydarzeniom mieliśmy wpływ na życie wielu wierzących w Polsce oraz na wzrost wielu kościołów. Zorganizowaliśmy około 10 seminariów tematycznych, w których uczestniczyło ogółem 2 tysiące wierzących z Polski. Mieliśmy dwa szkolenia na temat uzdrowienia dla wierzących z innych kościołów (około 50 osób), poprowadziliśmy 4 seminaria wyjazdowe dla kościołów w Polsce oraz 7 konferencji wyjazdowych. Od ponad 11 lat prowadzimy działalność misyjną na Ukrainie (Połtawa, Reszitiłowka, Krzywy Róg), gdzie organizujemy seminaria oraz szkoły dla pastorów, liderów i misjonarzy. Ta posługa przyniosła wzrost w kościołach, utwierdziła wielu chrześcijan w wierze i służbie oraz przyniosła manifestację Bożego Królestwa w postaci wielu uzdrowień i uwolnień.

Przez te wszystkie lata istnienia kościoła organizowaliśmy także letnie obozy szkoleniowe z Bożym Słowem i nabożeństwami, połączone z odpoczynkiem dla wierzących z całej Polski. Wzięło w nich udział około 2000 osób, z których około 120 ochrzciliśmy. Oglądaliśmy manifestację Bożej mocy, Bożej chwały, uzdrowienia i uwolnienia. Dzięki temu wiele osób zostało dotkniętych.

Działalność Centrum Chrześcijańskiego Kanaan nie jest przypadkowa, ale wynika z, jak wierzymy, jasno zdefiniowanej wizji, która pochodzi od Pana Jezusa. Wszelkie nasze przedsięwzięcia wypływają z Bożego prowadzenia, na które staramy się być szczególnie wyczuleni.