Jesteśmy ewangeliczną wspólnotą chrześcijańską, opartą na prawdach i autorytecie Słowa Bożego, a naszą ogromną pasją i pragnieniem jest dzielenie się z innymi Bożą miłością i współczuciem. Robimy to poprzez wypełnianie prostej misji, danej kościołowi przez Jezusa Chrystusa: „Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wypędzać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. ” (Mk 16, 15-18).

Wierzymy w Boże miłosierdzie, przebaczenie i dary Ducha Świętego. Przekonaliśmy się, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i beznadziejnych sytuacji, z których nie ma wyjścia. Doświadczamy osobiście Jego cudownej, nieskończonej miłości i obecności w naszym życiu. Wiemy już, że dzięki poświęceniu Jezusa Chrystusa na Krzyżu Golgoty możemy być uzdrowieni i uwolnieni od wszelkiej opresji, choroby lub strachu.

Nie jesteśmy częścią żadnej denominacji. Kościół nasz posiada osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych Dział A poz. 119 z dnia 10.10.1996.