Zapraszamy do zapoznania się ze słowem
proroczym przekazanym nam na XX-lecie kościoła Kanaaan.

Słowo dla Kanaanu XX-lecie

Komentarze zamknięte.