Szkoła Wyposażania” jest dla tych wszystkich, którzy potrzebują mocy Chrystusa nie tylko w swoim osobistym życiu, ale także do manifestacji mocy ewangelii Jezusa Chrystusa w poszerzaniu Bożego Królestwa.

Szkoła Wyposażania” ugruntuje w tobie fundamenty chrześcijańskiej wiary; przyniesie ci głębsze objawienie Chrystusa i Jego dzieła odkupienia oraz wprowadzi cię w twoją pozycję, jaką Bóg Ojciec obdarował cię w Chrystusie.

Szkoła pomoże ci także prowadzić zwycięskie i efektywne życie w Chrystusie.

W czasie trwania szkoły, studenci będą mieli przywilej uczestniczyć :

We wspólnej modlitwie oraz w budowaniu swojej osobistej wiary; W dyskusji na omawiany temat oraz praktycznego wykorzystania otrzymanej wiedzy; W nabożeństwach z Duchem Świętym

Szkoła Wyposażania” jest nie tylko drogą do osobistego powołania oraz zwycięskiego życia w Chrystusie, ale także krokiem do efektywnej służby w Bożym Królestwie.


Dokumenty:

Komentarze zamknięte.