Ostatnie nauczanie
Seminarium „Wolność dla jeńców” cz.III – Sesja 5