Ostatnie nauczanie
Życie z Bogiem oraz świadectwo Patrycji