Ostatnie nauczanie
Seminarium „Wolność dla jeńców” cz.II – Sesja 5