Ostatnie nauczanie
Seminarium „Wolność dla jeńców” cz.IV – Sesja 4