Ostatnie nauczanie
Chodzenie w jarzmie Pana + świadectwo Patrycji