Ostatnie nauczanie
Moc Bożego Słowa ku przemianie + świadectwo