... chętnie pomożemy

Pragniemy nieść uzdrowienie emocjonalne ludziom złamanym i uzdrowienie fizyczne tym, którzy chorują i cierpią.

  • Uczymy ufać i wierzyć Bogu.
  • Modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie.
  • Uczymy, że przeszłość ani teraźniejszość nie musi decydować o przyszłości.
  • Uczymy przyjmowania nowego sposobu myślenia w oparciu o Pismo Święte.
  • Pokazujemy i eliminujemy fałszywe przekonania.
  • Uczymy budowania tożsamości na fundamentach Pisma Świętego.
  • Dzielimy się Ewangelią.

Z osobami usługującymi można się spotkać w każdy  poniedziałek, środę i piątek w godz. 14:00 – 18.00.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z biurem.

Zapraszamy na nabożeństwo – tam otrzymasz wszelkie informacje. 😉

Trudno ująć w paru zdaniach „przygotowanie do małżeństwa”, ale … różne zachowania i charaktery wynosimy z domu, jednak niesamowita potęga MIŁOŚCI pragnie połączyć dwoje ludzi w jedno razem.

Chcemy Wam w tym pomóc:

  • abyście lepiej się poznali
  • abyście lepiej /już razem/ poznali Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego
  • abyście stali się odzwierciedleniem miłości Oblubienicy i Chrystusa. (List do Efezjan 5:32)

Chcemy pomóc Wam rozpocząć budowanie solidnego fundamentu dla szczęśliwego i trwałego małżeństwa.

Więcej informacji:

poczta@kanaan.org.pl

Tel. 71 332 33 76, 515 530 276

Zapraszamy na plac Dawida w każdy poniedziałek o 19:00

Pomagamy potrzebujących oraz wysyłamy do odpowiednich placówek pomocowych.

Więcej