Historia powstania kościoła Kanaan

„Jesienią, 1995 roku, wspólnie z żoną Ewą oraz przyjaciółmi, podjęliśmy trud zorganizowania II Ogólnopolskiej konferencji z udziałem ELLEL, której tematem przewodnim było: „Namaszczenie Boże”. Po tej konferencji, która miała olbrzymi, duchowy wpływ na kościół w Polsce, zobaczyliśmy, że wielu nowo-narodzonych i napełnionych Duchem Świętym katolików oraz wierzących z innych wyznań chrześcijańskich nie mogło już się odnaleźć w swoich religijnych strukturach. Pan przemówił do nas swoim Słowem mówiąc: „Zbierz moje rozproszone owce…” Zaprosiliśmy z żoną do domu trzy osoby, które wskazywał nam Duch Święty. Podzieliliśmy się z nimi Słowem otrzymanym od Pana. Potem zaczęliśmy organizować spotkania modlitewne, na które zaczęło przychodzić coraz więcej owiec Pana – owiec, które pragnęły czegoś więcej niż religii – pragnęły żywego Boga. Przez pierwszy rok spotkań, trzy razy zmienialiśmy salę, za każdym razem na coraz większą. Po pół roku zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Kanaan”, aby uzyskać osobowość prawną. Potem zarejestrowaliśmy związek wyznaniowy i od 10 października 1996 roku funkcjonujemy jako Centrum Chrześcijańskie KANAAN we Wrocławiu. Jesteśmy Bogu wdzięczni za Jego zaufanie do nas i Jego Słowo, które skierował do nas… Jesteśmy Bogu także wdzięczni za Jego wierność, którą widzimy poprzez te wszystkie lata oraz za Jego dobrotliwą rękę, która spoczywa na tym miejscu.”

Pastor Senior CCH Kanaan we Wrocławiu
Bolesław Paliwoda

W dniu 24.10.2021 roku nowym ordynowanym pastorem CCH Kanaan został Starszy Janusz Pisula.
Pastor Bolesław Paliwoda objął funkcję Pastora Seniora.

Jesteśmy wpisani do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod nr 119 (data wpisu: 10.10.1996).