Nasza wspólnota

Jedność Ciała Chrystusa

„Leży nam na sercu budowanie jedności wśród chrześcijan w mieście. Owocem działania Ducha Świętego dla realizacji Bożego Słowa są wspólne nabożeństwa z innymi lokalnymi kościołami, wspólna modlitwa za miasto oraz zawarte w czerwcu 2002 roku we Wrocławiu „Przymierze Pastorów” w celu zdobycia miasta dla Boga.”