Pastorzy i Starsi

20190116_225440

Bolesław i Ewa Paliwoda

Janusz i Teresa pełnią funkcję Starszych w Centrum Chrześcijańskim Kanaan we Wrocławiu. Janusz jest odpowiedzialny za prowadzenie niedzielnych nabożeństw, opiekę nad nowo wierzącymi (m.in. prowadzenie kursów podstaw wiary chrześcijańskiej – kursy Alfa i Beta), za koordynację służby misyjnej w Wiązowie.  Teresa jest odpowiedzialna za spotkania modlitwy kościoła i modlitwy o Wrocław oraz za służbę uwielbienia. Ich małżeństwo wyróżnia wyjątkowa jedność w służbie i  posłudze modlitewnej oraz pasja dla Jezusa Chrystusa, która jest zachętą i motywacją dla wielu osób.

Obecnie jako Pastor senior Bolesław Paliwoda jest założycielem i ordynowanym pastorem Centrum Chrześcijańskiego KANAAN we Wrocławiu. Od wielu lat nosi w sobie brzemię związane z Polską oraz Ciałem Chrystusa w naszym kraju i na Ukrainie. W jego posłudze można rozpoznać apostolsko – prorocze namaszczenie oraz manifestację darów Ducha Świętego. Od wielu lat służy Ciału Chrystusa w Polsce i na Ukrainie nauczaniem Słowa, modlitwą oraz wyposażaniem wierzących do służby w Bożym Królestwie. Jego wizją jest Kościół, który zna i kocha Jezusa Chrystusa oraz służy Mu swoim powołaniem oraz darami łaski w mocy Ducha Świętego. Jako pastor senior odpowiada za realizację wizji i powołania kościoła, prowadzi służbę nauczania i szkolenia, a także budowania, pomocy, udzielania i wyposażania dla pastorów, starszych, diakonów oraz odpowiedzialnych  za lokalne kościoły w Polsce i na Ukrainie.  Pastor Ewa jest dla męża pomocą i wsparciem w tym dziele wiary. Prowadzi także służbę gospodarczo – organizacyjną, służbę pomocy charytatywnej  i poradnictwa dla kobiet, żon i matek. Jest również odpowiedzialna za organizowanie otwartych spotkań kościoła oraz szkoleń, seminariów i konferencji.  

Piotr pełni funkcję Starszego w Centrum Chrześcijańskim Kanaan we Wrocławiu. Jest odpowiedzialny za służbę ceremonialną – udzielanie ślubów, pogrzebów i chrztów. Koordynuje prowadzenie grup domowych, a także odpowiada za służbę porządkową. Wraz z żoną, Iwoną, prowadzą wspólnie nauki przedmałżeńskie, zajmują się poradnictwem dla małżeństw oraz służbą dla rodzin.

Monika pełni funkcję Starszego w Centrum Chrześcijańskim Kanaan we Wrocławiu. Odpowiada i koordynuje służbę poradnictwa, uwolnienia i uzdrowienia, szkolenie służby proroczej oraz kościół dziecięcy i młodzieżowy.

Bolesław Paliwoda

Pastor

teresa_janusz-300x200

Janusz i Teresa Pisula

Starsi

iwona_piotr1-300x199-biale

Piotr Probierz

Starsi

monika-jarek

Monika Jarek

Starsi

Pastor Bolesław Paliwoda i pastor Ewa Paliwoda

Pastor Bolesław Paliwoda jest  założycielem i ordynowanym pastorem Centrum Chrześcijańskiego KANAAN we Wrocławiu. Od wielu lat nosi w sobie brzemię związane z Polską oraz Ciałem Chrystusa w naszym kraju i na Ukrainie. W jego posłudze można rozpoznać apostolsko – prorocze namaszczenie oraz manifestację darów Ducha Świętego. Od wielu lat służy Ciału Chrystusa w Polsce i na Ukrainie nauczaniem Słowa, modlitwą oraz wyposażaniem wierzących do służby w Bożym Królestwie. Jego wizją jest Kościół, który zna i kocha Jezusa Chrystusa oraz służy Mu swoim powołaniem oraz darami łaski w mocy Ducha Świętego. Jako główny pastor prowadzi służbę nauczania i szkolenia, a także budowania, pomocy, udzielania i wyposażania dla pastorów, starszych, diakonów oraz liderów  lokalnych kościołów w Polsce i na Ukrainie.  Pastor Ewa jest dla męża pomocą i wsparciem w tym dziele wiary. Prowadzi także służbę gospodarczo – organizacyjną, służbę pomocy charytatywnej  i poradnictwa dla kobiet, żon i matek. Jest również odpowiedzialna za organizowanie otwartych spotkań kościoła oraz szkoleń, seminariów i konferencji.  

 

Janusz i Teresa Pisula

Janusz i Teresa pełnią funkcję Starszych w Centrum Chrześcijańskim Kanaan we Wrocławiu. Janusz jest odpowiedzialny za prowadzenie niedzielnych nabożeństw, opiekę nad nowo wierzącymi (m.in. prowadzi kursy podstaw wiary chrześcijańskiej – kursy Alfa i Beta), za koordynację służb misyjnych w Wiązowie i Boguszowie-Gorcach oraz za Drukarnię „Therismos”, która jest integralną częścią CCH Kanaan.  Teresa jest odpowiedzialna za spotkania modlitwy kościoła i modlitwy o Wrocław oraz za służbę uwielbienia. Ich małżeństwo wyróżnia wyjątkowa jedność w służbie i  posłudze modlitewnej oraz pasja dla Jezusa Chrystusa, która jest zachętą i motywacją dla wielu osób.

 

Piotr Probierz

Pełni funkcję Starszego w Centrum Chrześcijańskim Kanaan we Wrocławiu. Jest osobą odpowiedzialną za służbę ceremonialną (udzielanie ślubów, pogrzebów i chrztów). Jako przełożony liderów grup domowych koordynuje funkcjonowanie tych grup i prowadzi spotkania liderów, a także odpowiada za służbę porządkową i pomaga w sprawach organizacyjnych. Wraz z żoną, Iwoną, prowadzą wspólnie nauki przedmałżeńskie, zajmują się poradnictwem dla małżeństw oraz służbą dla rodzin.

 

Monika Jarek

Odpowiada za następujące służby Pełni funkcję Starszej w Centrum Chrześcijańskim Kanaan we Wrocławiu. Odpowiada i koordynuje służby poradnictwa, uwolnienia i uzdrowienia, szkolenie służby proroczej oraz kościół dziecięcy i młodzieżowy.

Jak przyjąć zbawienie?​

Jeśli chciałabyś/chciałbyś zaprosić Pana Jezusa do swojego serca i poprosić, aby przemienił Twoje życie, możesz pomodlić się tą krótką modlitwą.